چهارمین رویداد HRMeetup برگزار می‌شود!

چهارمین رویداد HRMeetup با موضوعی متفاوت و پر اهمیت که تابه حال در ادبیات منابع انسانی ایران به آن پرداخته نشده، برگزار می شود. موضوع چهارمین رویداد HRMeetup، “تبعیض، آزار و اذیت در محل کار” است. در روزهایی که اخبار نگران کننده مشابه در سطح جامعه شنیده می شود، ما در HRMeetup رسالت خود دیدیم

معرفی سخنرانان سومین رویداد HRMeetup

یکی از اهداف مهم رویداد HRMeetup ارائه و انتشار ایده ها، تجارب و کسب و کارهای معرفی شده است. برای همین، تمامی ارائه های صورت گرفته در این رویداد، به اشتراک گذاشته میشه :) Reactive talent acquisition from HRMeetup از هیچ ستاره شویم – HRMeetup Please, Don’t Hire Me! from HRMeetup مطالب و گزارش های

گزارش سومین رویداد HRMeetup

سومین رویداد HRMeetup در ایران، با نخستین بارش سنگین برف در پایتخت روبرو شد که به موجب آن کلیه مراکز دانشگاهی در 9 بهمن تعطیل شد. با اینحال، چیزی از اراده ما و شرکت کنندگان عزیز مشتاق کم نشد و دست آخر HRMeetup در 18 بهمن در شتابدهنده دیموند مستقر در دانشگاه تهران برگزار گردید.

سومین رویداد HRMeetup

  سومین رویداد HRMeetup با موضوع “چالش‌های استخدام کردن و استخدام شدن در استارت‌آپ ها”، به موضوع چالش برانگیز استخدام می پردازه. با اینحال قرار نیست فقط از زاویه استارت‌آپ ها به ماجرا نگاه کنیم! قراره کسانی هم که برای استخدام به استارت‌آپ ها مراجعه میکنن، از تجارب شکست و موفقیت شون در پروسه استخدام

تامین اجتماعی و استارت‌آپ‌ها، حکایت بقال و طوطی

ورود استارت‌آپ ها، فضای کسب و کار سنتی را بیش از پیش دچار تغییر کرده است. دامنه این موج تغییرات به فضای تامین اجتماعی هم کشیده شده، به نحوی که اخیرا معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از اجباری شدن بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین استارت‌آپ ها و دورکاری خبر داده است. اصولا تحت پوشش قرار