چطور بلیت رویداد را دریافت کنم؟

پس از پرداخت هزینه رویداد، شما ایمیل بلیت رویداد را دریافت میکنید. همچنین شما میتوانید بلیت تمام رویدادهای خریداری شده خودتان را در حساب کاربری خودتان مشاهده کنید