چطور بلیت این رویداد را دریافت کنم؟

در صورتیکه شما جز شرکت کنندگان برگزیده ما باشید، ایمیل بلیت رویداد را دریافت میکنید. همچنین شما میتوانید بلیت رویداد را در حساب کاربری خودتان مشاهده کنید