از چه نرم افزاری برای این وبینار استفاده میکنید؟

ما با توجه به دسترسی های موجود، بهترین گزینه را انتخاب میکنیم و پس از انتخاب شرکت کنندگان منتخب با آنها تماس میگیریم و اطلاعات شرکت در رویداد را برای ایشان ارسال میکنیم