Place Order And Earn Something in Return

Conversion Rate: تومان 20,000 = 1 Points

کوچینگ حرفه ای مسیر شغلی

Spend 0 Points for Purchasing this Product for Single Quantity

Description

بازار کاری ایران یا اروپا؟

اگر مدت طولانی است که به دنبال مهاجرت کاری و یا کار حرفه ای ایده آل خود هستید و هنوز به موقعیت مناسب شغلی دست پیدا نکرده اید، و یا در کار فعلی خود دچار مشکلات شده اید و تصمیم گیری سختی را در پیش روی خود می بینید، وقت آن است که در HRStartup کوچ حرفه ای خصوصی استخدام کنید.

ما با شما کار خواهیم کرد تا نقاط کور را کشف کنیم، فرضیه ها و باورهای محدود کننده را مورد بررسی قرار دهیم، جهت گیری و اهداف حرفه ای را تعریف کنیم و به شما در ایجاد شیوه هایی برای حفظ رفتارهای جدید کمک کنیم. با توجه به تجربه و دانش با ارزش ما در حوزه منابع انسانی و کوچینگ در ایران و آلمان، ما در HRStartup قادر هستیم در خصوص مسائل مرتبط با کار و مهاجرت، شما را راهنمایی کنیم.

با خرید این سرویس، کوچ های حرفه ای ما در HRStartup در کنار شما قرار می گیرند و در تمامی لحظات در کنار شما هستند تا به اهداف تعیین شده دست پیدا کنید.


If you are not living in Iran, payments in other currencies also possible. Contact us.