وبینار حقوق قانونی کارمندان در شرایط اخراج و بیکاری

  در شرایط اقتصادی پیش رو که اکثریت کارفرمایان کاهش هزینه ها را جز اولویت قرار داده اند، متاسفانه ساده ترین راه حل را در کاهش تعداد کارمندان جست و جو می کنند. به همین علت قصد برگزاری رویدادی را داریم تا ضمن آشنایی کارمندان با حقوق قانونی خود، به سوالات اختصاصی در این زمینه