چطور گواهی دوره آموزشی خود را دریافت کنم؟

پس از ثبت نام در درس و شروع مسیر آموزش و همچنین گذراندن موفق امتحان پایان ترم ، شما گواهی ارزشمند دوره آموزشی خود را دریافت خواهید کرد

این گواهینامه از طریق حساب کاربری برای شما در دسترس خواهد بود