چرا ثبت نام در این رویداد محدود شده است؟

قصد ما از برگزاری این رویداد بالا بردن سطح دانش شرکت کنندگان است و به همین خاطر این رویداد بصورت کاملا محدود و تنها پس از بررسی سوابق و شایستگی های شرکت کنندگان برگزار خواهد شد