من خارج از کشور هستم. آیا امکان پرداخت ارزی وجود دارد؟

بلی، امکان پرداخت ارزی وجود دارد. برای این منظور با ما تماس بگیرید