بعد از خرید امکان کنسلی بلیت وجود دارد؟

این مورد بستگی به رویداد دارد. برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید