آیا رویداد به صورت آنلاین برگزار میشود؟

شرایط هر رویداد بطور کامل در صفحه مربوط به آن رویداد توضیح داده شده