کارزار رقابتی بین المللی کارآفرینان جوان Westerwelle

کارزار رقابتی بین المللی کارآفرینان جوان، بهمراه بورسیه توسط بنیاد Westerwelle آلمان برگزار می شود. کارآفرینان جوان ایرانی نیز می توانند در این رویداد شرکت کنند و مهلت ارسال درخواست تا 4 ام تیرماه می باشد. “اطلاعات بیشتر جهت شرکت در این برنامه” این رویداد در ایران، توسط کلوب بازرگانان جوان ایران و آلمان پشتیبانی