گیک آپس و موضوع کار گروهی

کار گروهی واژه ایه که تقریبا هرروز در مورد اون میشنویم. همچنین هرروز میشنویم که ما در کار گروهی ضعف داریم و بقیه دنیا احتمالا از ما بهتر هستند! در همین رابطه، در گیک آپس دوازدهم در مورد کار گروهی، پارادایم های اون و تجربه های کار گروهی در فضای کسب و کار خارج از

چرا استارتاپ ها به «واحد منابع انسانی» احتیاج دارند؟

فارغ از نوع کسب و کار، تمامی انواع کسب و کارها از افراد، نفرات و گروه هایی تشکیل شده اند که به آن منابع انسانی گفته می شود. در واقع منابع انسانی نقشی بسیار کلیدی در هر نوع کسب و کار ایفا کرده و درجه تاثیرگذاری بالاتری روی استارتاپ ها دارد. استارتاپ ها که امروزه

نیاز استارتاپ ها به واحد منابع انسانی

چابک، کلمه جادویی استارتاپ هاست. مخالفت با بروکراسی پیچیده، بخشی از فلسفه چابکی به شمار می رود و این در حالی است که بخش منابع انسانی به طور ذاتی با فرآیندهای متعدد و رویه های پیچیده دست و پنجه نرم می کند که اکثر استارتاپ ها تمایلی به درگیر شدن با آن را ندارند. این

چرا باید استارتاپ ها را برای کار کردن انتخاب کنیم؟

اصولاً کارجویان با سابقه، رابطه خوبی با استارتاپ ها ندارند چون مواردی نظیر مسائل حقوق و دستمزدی، اهمیت بیشتری برای ایشان دارد. در واقع مسائلی نظیر پرداخت نامنظم حقوق یا عدم پرداخت حقوق، از تحمل این دست از کارجویان خارج است. از سوی دیگر، شاهد هستیم که فضای استارتاپ ها مملو از کارجویان اولیه با