Persian Blog

کارزار رقابتی بین المللی کارآفرینان جوان Westerwelle

کارزار رقابتی بین المللی کارآفرینان جوان، بهمراه بورسیه توسط بنیاد Westerwelle آلمان برگزار می شود. کارآفرینان جوان ایرانی نیز می توانند در این رویداد شرکت کنند و مهلت ارسال درخواست تا 4 ام تیرماه می باشد. “اطلاعات بیشتر جهت شرکت در این برنامه” این رویداد در ایران، توسط کلوب بازرگانان جوان ایران و آلمان پشتیبانی

نشست چالش های منابع انسانی در ایران

برای اولین بار، نشست چالش های منابع انسانی در ایران توسط HRStartup در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان برگزار می شود. این رویداد در تاریخ 31 خرداد ماه، ساعت 4 بعدازظهر با سخنرانی و میزگرد بررسی موضوع توسط خبرگان منابع انسانی، برگزار خواهد شد. جهت حضور در این رویداد که تنها از طریق

چهارمین رویداد HRMeetup برگزار می‌شود!

چهارمین رویداد HRMeetup با موضوعی متفاوت و پر اهمیت که تابه حال در ادبیات منابع انسانی ایران به آن پرداخته نشده، برگزار می شود. موضوع چهارمین رویداد HRMeetup، “تبعیض، آزار و اذیت در محل کار” است. در روزهایی که اخبار نگران کننده مشابه در سطح جامعه شنیده می شود، ما در HRMeetup رسالت خود دیدیم

معرفی سخنرانان سومین رویداد HRMeetup

یکی از اهداف مهم رویداد HRMeetup ارائه و انتشار ایده ها، تجارب و کسب و کارهای معرفی شده است. برای همین، تمامی ارائه های صورت گرفته در این رویداد، به اشتراک گذاشته میشه :) Reactive talent acquisition from HRMeetup از هیچ ستاره شویم – HRMeetup Please, Don’t Hire Me! from HRMeetup مطالب و گزارش های

گزارش سومین رویداد HRMeetup

سومین رویداد HRMeetup در ایران، با نخستین بارش سنگین برف در پایتخت روبرو شد که به موجب آن کلیه مراکز دانشگاهی در 9 بهمن تعطیل شد. با اینحال، چیزی از اراده ما و شرکت کنندگان عزیز مشتاق کم نشد و دست آخر HRMeetup در 18 بهمن در شتابدهنده دیموند مستقر در دانشگاه تهران برگزار گردید.